EPS'nin Tanımı 

Expanded Polistiren Sert Köpük Styropor® (EPS), bünyesindeki şişirici gazı organik bir bileşen pentan olan ve stren monomerin polimerizasyonu ile elde edilen termoplastik bir yalıtım malzemesidir. Bünyesinde çok sayıda (1m³ EPS’de 3-6 milyar) küçücük kapalı gözenekli hücrelerinde kuru ve durgun hava hapsolmuştur. Bilindiği gibi kuru ve durgun hava en iyi yalıtım malzemesidir ve EPS’nin mükemmel ısı yalıtımını bu içlerinde durgun ve kuru hava hapsolmuş gözenekler sağlar. Malzemenin %98’i hava olduğundan hafiftir ve yapılara büyük ek yükler getirmez. Levha, boru ve form verilmiş elemanlar halinde yapıların ısı yalıtımında ve ambalaj sanayinde kullanılır. 

  

EPS'nin Genel Özellikleri 

* EPS’nin bir çok özelliği yoğunluğuna bağlı olarak değişir. EPS, yalıtım amaçlı olarak 15 ile 30kg/m³ yoğunluk değerleri arasında üretilir. 

* En ekonomik yalıtım malzemesidir.

* Kırılgan değildir. Isı yalıtım malzemesi olarak yüksek bir esneme dayanımı vardır.

* Yüksek ısı yalıtımı sağlar. Isı yalıtım özelliği yoğunlukla artar. 

* DIN 4102’ye göre B1 Sınıfı “Zor Alev Alan, Alev Yürütmeyen” bir malzemedir. 

* Buhar geçirimsizliği yapılarda kullanmaya çok uygundur ve yoğunluğu arttıkça artar. Buhar difüzyon katsayısı (µ) yoğunluğa bağlı olarak 20-100 değerleri arasındadır. 

* Basınca çok dayanıklıdır. Yoğunluk arttıkça basınç dayanımı artar. 

* Kapalı gözenekli olduğu için pratik olarak ıslanmaz. 

* Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır. 

* Çevre dostu bir malzemedir. İçinde ozon tabakasına zarar verici CFC, HCFC ve HFC yoktur. %100 Geri dönüşümlü (recycle) bir malzeme olup, üretim sonrası çevreyi kirletecek atık çıkarmaz. 

* Sonsuz ömürlüdür. Bina durdukça yalıtım görevine devam eder. Yalıtım özelliği zamanla değişmez. 

* Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır. 

  

EPS'nin Bazı Özellikleri İle İlgili Açıklamalar 

Sıcağa Karşı Dayanımı 

Diğer bütün plastikler gibi EPS’nin sıcağa karşı maksimum dayanımı sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli olarak 100ºC’ye kadar dayanıklı olmasına karşılık, uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maksimum 75 - 85ºC’ye, minimum olarak 180ºC’ye kadar kullanılır. Bu nedenle soğuk hava depoları gibi çok soğuk tesisler içinde ideal bir yalıtım malzemesidir.  

Basınç Dayanımı 

EPS’nin önemli özelliklerinden biri de kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği mekanik dayanıklılıktır. Basınç dayanımı yoğunluğa bağlı olarak artar. Aynı şekilde yoğunluk arttıkça makaslama bükülme ve çekme dayanımı da artar. 

 

Su Emme Oranı 

Malzemelerin su emme oranı üzerindeki etkili büyüklük gözeneklerin açık veya kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde kapaklı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür ve EPS kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez. EPS’yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan gözeneklerin duvarları suyu geçirmez.

 

    Yapıların dış ortamla arasındaki ısı transferini minimuma indirmek için, ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini azaltma amaçlı yapılan işlemlere ısı yalıtımı denmektedir.

 

    Isı Yalıtımı sadece kışın içerdeki sıcak havanın dışarı kaçması anlamına gelmez. Aynı zamanda yazın içerdeki soğuk havanın dışarı kaçmasını engeller. Kaplama ve Mantolama dediğimiz sistem günümüzde en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

 

    Isı yalıtımı iyi olan bir yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin daha az kullanılması ekonomiye katkı demektir. Daha az yakıt kullanılması hava kirliliğini önler. Yapıların cephelerinde ısı ve nem iletimi azalacağından binaların ömrü uzar. 

 

    Isı Yalıtım hakkında ; İnsanlar konforlu ve ekonomik yaşama ihtiyacını her geçen zaman diliminde artarak hissetmişlerdir. Bu gelişmeler doğrultusunda da karşılaştıkları problemlere çözümler aramışlardır. Yapılarda ısı yalıtım bu çözümlerin başında gelmektedir. ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili bir çok çalışma 20.yüzyılın ilk yarısında yapılmış ama geliştirilen bu malzemeler yaşanılan petrol krizinin ardından kullanılmaya başlanmıştır. Yaşanan ekonomik zorluklar artık hayatımızın heralanında tasarruf yapmamızı gerektirdiği gibi enerji kaynaklarımızın azlığı ve çevre kirliliği de yaşamlarımızı ciddi olarak etkilemektedir. Bu nedenle ısı yalıtımı bugünün ve geleceğin vazgeçilmezdir.

 

   Tanım : Farklı iki ortam ve sıcaklıktaki ısı transferini engellemek amaçlı yapılan işleme ısı yalıtımı denir. Bu ısı transferini azaltmayı sağlayan malzemelere ısı yalıtım malzemesi adı verilir. ısı yalıtım malzemelerinin en temel özelligi (?)ısı iletim katsayısıdır. ısı iletim katsayısı yükseldikçe malzemenin ısı yalıtım özelligi azalır. IS0 ve CEN Standardına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak kabul edilir. 

 

    Isı Yalıtım Sistemleri ; Karbonlu ve beyaz eps olarak iki grup ürünümüz bulunmaktadır. Mantolama paket olarak satılan bu ürünlerimiz ısı yalıtım yapıştırıcısı, eps, dübel, ısı yalıtım sıvası, donatı filesi, profiller ve dekoratif kaplamadan oluşmaktadır.